Hvad tilbyder vi?

Hvad tilbyder vi?Vores Asylbørn er en forening, som har til formål at sikre asylbørns trivsel og udvikling ved at tilbyde juridisk rådgivning, kontaktpersoner/familiebehandling og varetage asylbørns interesser politisk.

Vores Asylbørn har eksisteret siden november 2014, men blev en forening i september 2017. Foreningen har indtil 2020 udelukkende bestået af frivillige, herunder også af en frivillig bestyrelse. I dag er foreningen organiseret sådan, at foreningens frivillige tilbyder målgruppen juridisk rådgivning samt kontaktpersoner/familiebehandling, mens øvrige indsatser udbydes som ydelser til kommuner og andre aktører.

Foreningen har siden start i 2014 håndteret over 200 sager, hvoraf de fleste af sagerne har været med asylansøgende børn og familier i fase 3 (udvisningsposition). Alle indsatserne har været skræddersyet til hver enkelt sag, da hvert barn og/eller familie har haft forskelligartede behov og udfordringer. Indsatserne har f.eks. bestået af familiebehandling kombineret med asylrådgivning eller børnesamtaler kombineret med repræsentation i Udlændingestyrelsen.

Foreningens unikke tilgang har resulteret i, at 95% af vores udvisningstruede børn og familier har fået opholdstilladelse samt sikret børnenes trivsel og udvikling via familiebehandling og kontaktpersonsordninger, således at yderligere foranstaltninger eller anbringelser ikke har været nødvendige. 

Foreningen har tre indsatsområder

Politisk varetagelse af asylbørns interesser

Tværorganisatoriske indsatser for at forbedre asylbørns rettigheder og forhold i Danmark (borgerforslag, kampagner mm.)

Juridisk rådgivning

Rådgivning ift. asyl -og opholdssager (proces, forløb og muligheder)

Hjælp til forberedelse af at gå til samtale med udlændinge-myndighederne

Støtte under hele forløbet (være med som bisidder, i Flygtningenævnet mm.)

Repræsentation i 9.C-sager

Børnesamtaler om opholdstilladelse

Bisidder til familier og børn/unge, som er i kontakt med kommunen.

Partsrepræsentant for familier og
børn/unge, som er i kontakt med kommunen.

Kontaktpersoner/familie-behandling

Frivillig kontaktperson (lektiehjælp og samvær)

Familiebehandling

Ydelser

Alle vores ydelser, henvender sig også til asylansøgende børn, unge (herunder uledsagede) og familier, samt børn, unge og familier som har fået opholdstilladelse i Danmark. Vi har indsigt i arbejdet med personer fra Mellemøsten, Afrika, Balkan-landene og de østeuropæiske lande.

 

Serviceydelser

 • § 11 forløb
 • Familiebehandling jf. § 52.3.3. Komplekse og ukomplekse sager.
 • Kontaktperson for børn og unge jf. § 52.3.6.
 • § 54 støtteperson, for forældre til anbragte børn/unge
 • Støttet samvær
 • Overvåget samvær
 • Børnesamtale om opholdstilladelse (§11)
 • Konsulentstøtte til kommunerne, til afdækning i forbindelse med udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser. F.eks. til særlig afdækning af kulturelle og religiøse aspekter i familien.

Juridisk rådgivning

 • Repræsentation i Udlændingelovens §9.C 1.1 og §9.C.1.2
 • Juridisk rådgivning i inddragelsessager for kommune/anden aktør samt asylansøger
 • Juridisk vejledning til asylcentre, børnecentre, kommuner og opholdssteder mm., om asylretslig praksis og tendenser og om udlændingeloven, samt bistå i konkrete sager med børn. (uledsagede børn/unge og børn i familier som søger asyl eller anden opholdstilladelse.)
 • Bisidder til familier og børn/unge, som er i kontakt med kommunen.
 • Partsrepræsentant for familier og børn/unge, som er i kontakt med kommunen.

Kursus og supervision

 • Kursus i det tværfaglige arbejde – når sagerne overlapper Service- og Udlændingeloven
 • Kursus i Udlændingeloven og asylretslig praksis.
 • Rådgivning/kurser til asylfamilier + familier med nyligt ophold, om børneopdragelse i Danmark, kulturforskelle, kommunens rolle, betydningen af traumer mm.
 • Supervision/kursus til asylcentre, børnecentre, kommuner og opholdssteder mm. bl.a. ifht. tværkulturelt arbejde herunder om æreskodekser, børneopdragelse og indsigt i det formede individ fra Mellemøsten

Vi tilbyder også kontaktpersoner der:

 • Understøtter barnets trivsel (sprogstimuli, hjælp til læring af basale færdigheder mm.)
 • Agerer omsorgsperson for barnet under proces og hvis barnet udvises
 • Familiebehandling