Hvem er vi?

Målgrupper

Primær målgruppe

Vi forstår et asylbarn som:

  • Et barn i alderen 0-18 år, som er kommet til Danmark uledsaget, eller som har minimum én asylansøgende forælder.
  • En ung i alderen 18-25 år, der er kommet til Danmark som uledsaget barn. 
  • Et barn/ung (0-25 år) som har opnået opholdstilladelse inden for de seneste 5 år, eller fået sin opholdstilladelse inddraget inden for de seneste 5 år.

Sekundær målgruppe

  • Forældre og andre omsorgspersoner til barnet, når det er I barnets bedste interesse.

Værdigrundlag


Asylbørn skal have en lige så god trivsel og udvikling som andre børn i Danmark samt en fair retsproces.

Vores Asylbørn sikrer asylbørns trivsel og udvikling ved at tilbyde juridisk rådgivning, familiebehandling/kontaktpersoner og ved at varetage asylbørns interesser politisk.

Vores historie

I november 2014 hørte kommunikationsuddannede Tine Lautrup, igennem sin mand, som arbejdede på et børneasylcenter, om et afghansk brødrepar på 16 og 19 år, som stod til udvisning. Det unge brødrepars situation vækkede undren hos Tine og hendes mand, som særligt undredes over, om man virkelig udviste børn, som kun var ledsaget af en storebror, fordi forældrene boede i eksil i Iran. Dette blev startskuddet til det som i dag er foreningen Vores Asylbørn. 

Nina Ziari var på dette tidspunkt specialestuderende og havde siden 2009 været frivillig på asylområdet, hvorfor hun også havde lært den yngste af brødrene at kende. Et opkald fra et andet uledsaget barn, som fortalte at brødrene var fængslet med henblik på udvisning, startede samarbejdet mellem Tine og Nina. Sammen ville de oplyse og informere danskerne om forholdene for asylbørn i Danmark, hjælpe asylanter med juridiske spørgsmål, samt yde støtte til børnene og deres familie og oprettede derfor Facebookgruppen Vores Asylbørn.

Tine og Nina arbejdede i døgndrift for at hjælpe det afghanske brødrepar. Den yngste af drengene havde søgt beskyttelse i en kirke, som Nina også flyttede ind i sammen med ham. Til sidst lykkedes det at genåbne storbroderens asylsag og sikre ham en opholdstilladelse. Dernæst lykkedes det at sikre den yngste på baggrund af hans situation som uledsaget barn og hans stærke tilknytning til Danmark.

Da begge brødre var sikret beskyttelse, nåede Tine og Nina knap nok at ånde lettet op, før andre uledsagede børn, som var afviste og stod til udvisning, bad dem om hjælp. Igen og igen lykkedes det for Tine og Nina at sikre børnene ophold og allerede i midten af 2015 kom der flere frivillige til for at hjælpe asylbørnene. Foreningen Vores Asylbørn blev derfor officielt stiftet i september 2017 og har siden da arbejdet benhårdt på at beskytte og hjælpe asylansøgende børn og deres familier.

Grundlæggende værdier


Humanistiske

Vi har et humanistisk menneskesyn og mener, at alle har ret til at søge asyl samt en fair retsproces. 

Politiske

Vi er ikke partipolitiske, men forholder os til vores vision om, at asylbørn skal have en lige så god trivsel og udvikling som andre børn i Danmark samt en fair retsproces.

Saglige

Vi udtaler os altid sagligt og i en ordentlig tone, også når vi taler med personer, som ikke deler vores vision.

Værdier i samarbejdet med asylbarn og familier

Ærlighed

Vi er ærlige overfor asylanten. Det betyder, at vi altid fortæller asylanten, hvordan deres chancer reelt er og altså ikke pakker tingene ind i håb.

Ligeværdighed

Vi forstår relationen mellem en asylant og en frivillig som asymmetrisk, og derfor tilstræber vi ikke at øge uligheden. Det gør vi for eksempel ved, at de frivillige ikke giver eller modtager mange gaver/penge til og fra asylanterne.

Uafhængighed

En vigtig del af arbejdet med asylanten er at styrke dem til at stå stærkt og selvstændigt med de ressourcer, de har. For eksempel træffer vi ikke beslutninger på vegne af asylanten. Vi tror på, at asylanten godt kan tage vare på sig selv uden vores hjælp. Vi støtter dem til at forstå og gennemgå egen proces for ophold, alene. Altså betyder det, at vi ikke har en adfærd overfor asylanten, hvor vi behandler dem som blommen i et æg.

Anonymitet

Vi værner om asylantens anonymitet og om den fortrolighed, der opbygges i relationen mellem Vores Asylbørn og asylant.

Det betyder:

  • Vi deler ikke billeder og navn af asylanten, hvor de kan genkendes, med mindre dette vurderes at have en gavnlig effekt for asylantens sag og med samtykke på et gennemsigtigt grundlag.
  • Vi taler ikke konkret om asylanten udenfor foreningens rammer.
  • Når vi udtrykker os via diverse medier, udtrykker vi os om generelle tendenser eller om cases.

Ved brug af cases:

  • Når vi videreformidler cases/eksempler, gør vi det uden at være for sagsnære og med fokus på, at asylanten ikke må genkendes. F.eks. nævnes ikke geografi (i Danmark) og navn.

Bestyrelse

Nina Parivash Arlet-Ziari

Forperson og stifter

Sociolog med specialisering i migration og integrationsprocesser samt kønsperspektivet i mellemøstlige kulturer. Nina har en baggrund fra det kommunale område, og arbejder i dag som daglig leder af foreningen.

Søren Haar Sundin

Næstforperson

Kandidat i statskundskab fra Københavns Universitet. Søren har arbejdet professionelt med digital markedsføring, ledelse og organisationsudvikling, bl.a. som administrerende direktør i Gametation.

Telsia Panneer Selvam

Kasserer

Uddannet elektronik- og kommunikationsingeniør fra Mount Zion College of Engineering and Technology i Tamil Nadu, Inden. Har beskæftiget sig med økonomistyring i den frivillige sektor og i arbejdet som personlig bankrådgiver.

Jacob Elholm Nissen

Bestyrelsesmedlem

Kandidat i kommunikation og økonomi fra Aarhus BSS. Har i mange år arbejdet indenfor detailhandlen med ledelsesmæssigt og finansielt ansvar, hvor han i dag arbejder som kundeløsningsspecialist.

Thomas Mørk

Bestyrelsesmedlem

Kandidat i Business Administration fra AVT Business School og studerer i dag filosofi på Københavns Universitet. Har arbejdet professionelt som leder og entreprenør og bl.a. været ansat som katastrofedelegat.

Sekretariat

Nina Parivash Arlet-Ziari

Daglig leder og juridisk rågiver

Rollen som juridisk rådgiver indebærer både konkret sagsarbejde samt at uddanne og støtte foreningens frivillige juridiske rådgivere i deres virke. Som daglig leder sikrer Nina, at organisationens mange forskellige indsatser forløber, som de skal, og hun står for koordinationen af de forskellige teams.

Freja Fogh Heidemann

Projektkoordinator

Kandidat i International Development Studies & Communication og uddannet korrekturlæser. Til daglig arbejder Freja med rapportering og monitorering af foreningens indsatser, fundraising, kontorhold og administration. Derudover udfører hun diverse kommunikationsopgaver og står for foreningens nyhedsbrev.

Josefine Nymand

Familiebehandler og psykologisk konsulent

Som autoriseret psykolog yder familieterapi til asylbørnene og udarbejder de psykologiske statusrapporter, som er til gavn for børnesager indenfor det kommunale og i familiesammenføringssager. Derudover uddanner Josefine nye familieterapeuter og giver psykosocial sparring på foreningens sager.