Bliv frivillig

Har du lyst til at være frivillig i Vores Asylbørn?

Som frivillig forpligtiger du dig til at arbejde mellem 2 og 4 timer om ugen afhængigt at din rolle I Vores Asylbørn – i minimum 6 måneder ad gangen. Derudover forpligtiger du dig til at deltage i de månedlige frivilligmøder som typisk ligger på torsdage i tidsrummet 18-19.30. Møderne foregår i København.

Uanset hvilken opgave du varetager i foreningen skal du kunne tilslutte dig foreningens retningslinjer og værdier samt samtykke til at vi indhenter børneattest løbende. Derudover tilbyder foreningen et minikursus i ”Udlændingeloven, asylforløb og tendenser” til alle nye frivillige.

Hvad kan du lave som frivillig?

Kontaktpersonsteam

Du kan være en del af vores kontaktpersonsteam, som har til opgave at agere omsorgspersoner for asylbørnene under hele asylprocessen.

Opgaverne spænder vidt fra lektiehjælp til samvær mm. Du vil som kontaktperson være tilknyttet ét barn/familie. Ved særlig sårbare børn/familier vil der være tilknyttet flere kontaktpersoner pr. barn/familie.

Som kontaktperson forpligtiges du til at bruge 2 timer om ugen på det frivillige arbejde i gennemsnit.

Det juridiske team

Du kan være en del af vores juridiske team, som yder rådgivning -og repræsentation i asyl- og opholdssager.

Som sagsarbejder vil du komme til at samarbejde med mange forskellige aktører herunder udlændingemyndighederne, udlændingeretsadvokater, kommuner, asylcentre mfl. Derudover vil du gennemgå et længere oplæringsforløb, således at du på sigt er stand til at varetage dine egne sager. 

Som juridisk rådgiver forpligtiges du til at bruge 6 timer om ugen på det frivillige arbejde, men arbejdsbyrden kan variere afhængigt af vores sager. Teamet af juridiske rådgivere mødes fast om fredagen fra 10–16, hvor du skal kunne møde op og deltage.

PR-team

Du kan være en del af vores PR-team, som har den vigtige opgave i at fortælle om asylbørns livsvilkår og skæbner på vores platforme og via vores nyhedsbrev. Du vil være i kontakt med de asylbørn og familier, som har samarbejdet med Vores Asylbørn via kontaktpersonsteamet og/eller det juridiske team. Derudover vil du være med til at tilrettelægge politiske kampagner, som har til formål at fremme asylbørns trivsel og udvikling i Danmark.

Som en del af kommunikationsteamet forpligtiger du dig til at bruge 2 timer om ugen i gennemsnit på det frivillige arbejde.

Tilmeld dig nu

Hvis ovenstående har vakt din interesse så send max en side om din motivation og ønskede arbejdsområde i foreningen til frivillig@voresasylboern.dk.