Støt som virksomhed

Sponsorater

Gennem et erhvervssponsorat kan din virksomhed gøre en forskel for børn i det danske asylsystem, og et partnerskab med Vores Asylbørn åbner op for en række samarbejdsmuligheder og tilbud til din virksomhed. Læs med for at blive klogere på Vores Asylbørn som organisation, samt de muligheder du kan blive tilbudt som erhvervssponsor.

Hvorfor vælge Vores Asylbørn?

Som erhvervspartner kan du hjælpe med at virkeliggøre vores vision om, at asylbørn skal have en lige så god trivsel og udvikling som andre børn i danmark samt en fair retsproces indenfor lovens rammer. Arbejdet for asylbørnene bygger på fire kerneværdier:

Ærlighed

Vi er ærlige overfor asylanterne. Det betyder, at vi altid fortæller, hvordan chancerne i deres sager reelt er – uden at give falsk håb.

Anonymitet

Vi værner om asylanternes anonymitet og om den fortrolighed, der opbygges i relationen mellem dem og frivillige og ansatte i Vores Asylbørn. Det er blandt andet derfor, at vi ikke deler billeder af asylanterne, med mindre det er i deres interesse.

Uafhængighed

En vigtig del af arbejdet med asylanterne er at styrke dem til at stå stærkt og selvstændigt med de ressourcer, som de har. Derfor træffer vi ikke beslutninger på vegne af dem, vi hjælper.
Vi tror på, at asylanterne godt kan tage vare på sig selv, men støtter dem i deres juridiske sager og i de udfordringer, de møder i asylsystemet.

Ligeværdighed

Vi forstår relationen mellem en asylant og en frivillig som asymmetrisk, og derfor tilstræber vi ikke at øge uligheden. Det betyder for eksempel, at vi i foreningen ikke udveksler gaver med eller modtager penge fra asylanterne.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi har stor erfaring med at sikre ophold i Danmark og tilbyder gerne dette som en service til erhvervspartnere.

  • Vi har stor erfaring med at sikre ophold i Danmark og tilbyder gerne dette som en service til erhvervspartnere.
  • De klienter, som vi arbejder med, er ofte på kanten af det danske samfund, som de ønsker at deltage i. Derfor formidler vi gerne kontakt mellem vores de af vores asylanter, der mangler arbejde, og vores erhvervspartnere, som mangler arbejdskraft.
  • Vi holder gerne oplæg om vores arbejde og deler vores viden om asylområdet, asylansøgeres virkelighed, integrationsspørgsmål på en arbejdsplads eller lignende. Dette kan både foregå ude hos vores partnere eller i Vores Asylbørns egne lokaler på Vesterbro.
  • Vi bidrager gerne med indhold, der kan styrke erhvervspartnerens fortælling om deres sociale profil.
  • Vi leverer målbare tal og evidens på effekten af vores indsats og erhvervspartnerens bidrag.
  • Vi omtaler vores erhvervspartnere med logo på vores hjemmside og i nyhedsbreve til vores interessenter og medlemmer.